title

Kwaliteit van AutoglasPRO

 

AutoglasPRO is lid van branchevereniging FOCWA en is uiteraard aangeslotem bij Glasgarant. Dit zorgt er voor dat wij u kunnen ontlasten bij de administratieve en financiële afwikkeling van de schade. Reparaties worden volledig vergoedt vanaf een WA-beperkt casco verzekering en wij kunnen u de beste korting geven op het eigen risico wanneer uw ruit dient te worden vervangen. AutoglasPRO hecht veel waarde aan een hoge kwaliteit en servicegraad en is daarom aangesloten bij diverse brancheorganisaties:

GLASGARANT

GLASGARANT

Glasgarant is een initiatief van de Stichting Schadegarant. Alle Glasgarant autoschadeherstelbedrijven voldoen aan de minimale toetredingseisen die de brancheorganisatie FOCWA stelt en garanderen de kwaliteit van de uitgevoerde reparatie. Een aangesloten bedrijf dient zowel ruitreparaties middels harsinjectie als ruitvervangingen te kunnen uitvoeren.

Glasgarant toetst op steekproefbasis de afhandeling van autoruitschaden bij alle bedrijven en ziet met kwaliteitsaudits ook toe op de kwaliteit van het herstel. ls uw polis de schade dekt, hoeft u zich over de financiële afwikkeling geen zorgen te maken. Het schadebedrag wordt met geavanceerde systemen gecalculeerd en gecontroleerd. Daarbij worden alle inkoopvoordelen van Glasgarant direct verrekend in de schadelast. Deze valt daardoor lager uit. Zodra de schade geanalyseerd en geaccordeerd is, wordt de betaalopdracht bij de verzekeraar aangemaakt en uitgevoerd. U hoeft dus niets zelf voor te schieten. De Glasgarantverzekeraars en –herstellers kennen geen ‘korting achteraf’. U kunt er zeker van zijn dat het schadebedrag op de nota ook de werkelijke uitkering aan het Glasgarantbedrijf is. Enkel een eventueel eigen risico dient u af te rekenen bij het autoruitherstelbedrijf.

 

Glasgarant is ook een partners en zet zich tevens in voor een beter milieu evenals AutoglasPRO. Bij de afweging of een ruit gerepareerd of vervangen moet worden, speelt het milieu ook een rol. Repareren levert minder milieubelasting en als de kwaliteit niet in het geding is, dan heeft dat de voorkeur, naast een eventueel kostenvoordeel. Het gehele administratieve afwikkelingsproces van uw ruitschade tussen AutoglasPRO en glasgarant voltrekt zich digitaal en in principe papierloos